หน้าแรกอบรมออนไลน์บทเรียนออนไลน์ "ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom" ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

บทเรียนออนไลน์ “ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom” ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

บทเรียนออนไลน์ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

ที่มา : สพป.นครปฐม เขต 2 https://npt2.go.th/wp/?page_id=10228

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด