หน้าแรกอบรมออนไลน์บทเรียนออนไลน์ "การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว" ทดสอบผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ทดสอบผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

บทเรียนออนไลน์การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าวผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

แบบทดสอบมีจำนวน 15 ข้อ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยมีเกณฑ์การผ่าน 80 % จึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางระบบ e-mail ตามที่กรอกข้อมูลในแบบทดสอบนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด