หน้าแรกอบรมออนไลน์เชิญชวนให้ครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

เชิญชวนให้ครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจพัฒนาศักยภาพตนเอง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test) โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565)

หมายเหตุ อบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตรหลังจากอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ลิงค์สำหรับกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการ
https://forms.gle/XMrdh7nS1i8skcjY8

ลิงค์ Infographic ประชาสัมพันธ์โครงการ และขั้นตอนการใช้งาน
https://drive.google.com/drive/folders/1kVjSP_XlUgSGjaqzGHrR_4spXdwa05p5?usp=sharing

ลิงค์เข้าสู่ระบบการอบรม
https://learning-obec.com

คู่มือการใช้งานระบบ
https://drive.google.com/drive/folders/1fzowii8r_uBnH_g0S2i4AVr5nzux0eqm

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด