หน้าแรกครูแบ่งปันดาวน์โหลดฟอนต์สำหรับเอกสารราชการ Th Sarabun PSK , Th Sarabun New

ดาวน์โหลดฟอนต์สำหรับเอกสารราชการ Th Sarabun PSK , Th Sarabun New

Font TH Sarabun PSK ถูกกำหนดให้ใช้งานครั้งแรกคือ วันที่ 7 กันยายน 2553 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานบริหารราชการทั้งหมดใช้ชุด Font TH Sarabun PSK เพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในสังกัดมีรูปแบบฟอนต์เป็นมาตรฐานเดียวกัน แทนชุดฟอนต์เดิมที่มาจากเอกชน คือ Angsana New , Browallia New , Cordia New เป็นต้น ตาม โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย และปัจจุบันฟอนต์สารบรรณได้ปรับปรุงใหม่เป็น TH Sarabun New เนื่องจากพบว่าฟอนต์ TH Sarabun PSK มีการแสดงผลไม่คมชัดบนหน้าจอที่มีความละเอียดต่ำ
อ้อ้างอิง : th.wikipedia.org

การปรับปุรง Font TH Sarabun PSK เป็น TH Sarabun New โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีการปรับปรุงแก้ไข Font TH Sarabun PSK ด้วยสัญญาอนุญาตใหม่ เป็น GPL 2.0 + Font exception สามารถ ดาวน์โหลด ฟอนต์ TH Sarabun New ไปใช้งานได้โดยไม่ผิดลิขสิทธิ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด