หน้าแรกข่าวการศึกษาประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จึงมอบหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, ร้อยเอ็ด เขต 1, น่าน เขต 1 และ สตูล ซึ่งได้มีการวางแผน การดำเนินงานไว้แล้วเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้

โดยกำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ให้เจ้าภาพแต่ละภูมิภาค จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินโดยผู้มีอำนาจในแต่ละภูมิภาคลงนาม

ภาคใต้ จังหวัดสตูล 18-20 ม.ค. 2566
ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี 25-27 ม.ค. 2566
ภาคอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด 29-31 ม.ค. 2566
ภาคเหนือ จังหวัดน่าน 3-5 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ที่เอกสารดาวน์โหลดหมายเหตุ
1หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04188/ว625คลิกที่นี่
2ประกาศการจัดงานฯคลิกที่นี่
3ผู้ประสานงานคลิกที่นี่

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่ 
2คณิตศาสตร์คลิ๊กที่นี่ 
3วิทยาศาสตร์คลิ๊กที่นี่ 
4นักบินน้อย สพฐ.คลิ๊กที่นี่ 
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิ๊กที่นี่อัพเดต 9 พ.ย. 2565 เวลา 15.40น.
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิ๊กที่นี่ 
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 
8ศิลปะ-ดนตรี 
9ศิลปะ-นาฏศิลป์ 
10ภาษาต่างประเทศ 
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิ๊กที่นี่ * รอประกาศกิจกรรมสภานักเรียน,
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC),
ส่งเสริมรักการอ่าน
12คอมพิวเตอร์คลิ๊กที่นี่ 
13หุ่นยนต์คลิ๊กที่นี่ 
14การงานอาชีพคลิ๊กที่นี่ 
15ปฐมวัยคลิ๊กที่นี่ 
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิ๊กที่นี่ 
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิ๊กที่นี่ 
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิ๊กที่นี่ 

หมายเหตุ กิจกรรมที่ประกาศไปแล้ว แต่ยังไม่มีเกณฑ์ ให้ยึดเกณฑ์เดิมก่อน โดยขณะนี้กำลังยืนยันร่างเกณฑ์ใหม่

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด