หน้าแรกอบรมออนไลน์พว. อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ GPAS 5 Steps ระดับมัธยมศึกษา

พว. อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ GPAS 5 Steps ระดับมัธยมศึกษา

โครงการอบรม สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

👉🏻 โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาให้กับผู้เรียน ด้วยสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วย GPAS 5 Steps

👉🏻 รุ่นที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาให้กับผู้เรียนด้วยสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วย GPAS 5 Steps (ระดับมัธยมศึกษา)

👉🏻 รุ่นที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2565
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาให้กับผู้เรียนด้วยสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วย GPAS 5 Steps (ระดับมัธยมศึกษา)

✅ ทลายกำแพงการสอนรูปแบบเก่าได้จริง
✅ ครอบคลุมทั้งสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่
กับงานอบรมที่ตอบโจทย์ครูภาษาอังกฤษ

ฟรี ลงทะเบียนได้แล้วง่ายๆแค่สแกน📱 Qr Code
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-243-8000 ต่อ 6301

ที่มา : https://www.facebook.com/pw.iadth/

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด