หน้าแรกข่าวการศึกษาคำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

ทุกวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีคือ วันครู โดยธรรมเนียมปกติ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจะมีคำขวัญวันครูออกมา คล้ายเป็นการส่งมอบแนวทางในปีนั้นๆ ว่าจะมุ่งเน้นในเรื่องใดที่เป็นความสำคัญของช่วงเวลานั้น ๆ

สำหรับคำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญว่า
” ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต “

ย้อนหลัง 10 ปี คำขวัญวันครู มีคำขวัญอะไรบ้าง

2566 ปีนี้ : ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต
2565 : พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต
2564 : ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ
2563 : ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา
2562 : ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี
2561 : ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา
2560 : ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู
2559 : อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ
2558 : เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ
2557 : เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด