หน้าแรกครูแบ่งปันคู่มือและเทคนิคการใช้งาน Wordwall สร้างเกมส์การศึกษาออนไลน์ Active Learning

คู่มือและเทคนิคการใช้งาน Wordwall สร้างเกมส์การศึกษาออนไลน์ Active Learning

       ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน และได้มีแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้สอนต้องออกแบบ แผนการสอน สื่อการสอน และการจัดการห้องเรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือแบบออนไลน์ต้องมีการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน บางครั้งอาจทำให้ผู้เรียนขาดความสนใจในบทเรียน  การสร้างเกมเป็นสื่อการเรียนการสอนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้เรียนสนใจ และเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  บทความนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนำเว็บไซต์ในการสร้างเกมการเรียนการสอนสำหรับครู อาจารย์ที่ต้องการสร้างเกมออนไลน์ง่ายๆผ่านเว็บไซต์ https://wordwall.net/ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

รู้จัก Wordwall
       Wordwall เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยสร้างเกมการสอนออนไลน์ง่ายๆ โดยผู้สอนสามารถนำข้อมูลการสอนของตนเองมาสร้างเป็นเกมหรือแบบทดสอบผ่านเว็บไซต์ ซึ่งภายในเว็บไซต์จะมีเกมต่างๆ มากมายให้ผู้สอนเลือกมากมาย  ได้แก่ เกมจับคู่  เกมคำศัพท์  เปิดกล่อง ตีตัวตุ่น เกมตอบคำถาม อักษรไขว้ แบบทดสอบ ฯลฯ ที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจเนื้อหาการเรียนการสอนมากขึ้น การสร้างบทเรียนแบบใหม่เป็นสิ่งที่ผู้สอนทุกท่านต้องพัฒนาให้ก้าวทันตามยุคสมัย และทันต่อความต้องการผู้เรียน จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบทเรียนให้มีความแปลกใหม่ และมีความน่าสนใจ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียนอีกทางหนึ่ง  โดยผู้สอนสามารถจะสั่งพิมพ์เป็นใบงานให้ผู้เรียนทำในชั้นเรียน หรือเล่นออนไลน์บนหน้าจอก็ได้  มีเมนูภาษาไทยและรองรับโจทย์เป็นภาษาไทย ซึ่งการสมัครใช้งานจะมีทั้งรูปแบบฟรี และเสียค่าใช้จ่าย  โดยการสมัครฟรีจะสามารถเลือกรูปแบบเกมได้เพียง 5 รูปแบบ แต่หากเสียค่าใช้จ่ายสามารถเลือกรูปแบบได้ไม่จำกัด นอกจากนี้การสมัครหรือลงทะเบียนก็สามารถสมัครผ่านบัญชี google ที่เราล็อกอินไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจะสมัครใหม่ก็ได้โดยใช้ E mail 

คุณสมบัติของ WordWall
       1. การโต้ตอบและเอกสารพิมพ์ได้สามารถใช้ Wordwall เพื่อสร้างกิจกรรมแบบโต้ตอบและพิมพ์ได้ แม่แบบส่วนใหญ่มีให้เลือกทั้งแบบโต้ตอบและแบบพิมพ์ได้การโต้ตอบ จะเล่นบนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบนเว็บไซต์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ หรือไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ โดยสามารถให้ผู้เรียนเล่นแยกกันหรือให้ผู้สอนเป็นคนนำโดยที่ผู้เรียนสลับกันออกมายืนหน้าชั้นเรียนเอกสารพิมพ์ได้สามารถพิมพ์ออกมาโดยตรงหรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF วิธีนี้สามารถใช้ร่วมกับแบบโต้ตอบหรือเป็นกิจกรรมเดี่ยว ๆ 
       2. สร้างโดยใช้แม่แบบ กิจกรรมสร้างขึ้นโดยใช้ระบบแม่แบบแม่แบบเหล่านี้ประกอบด้วยคลาสสิกที่คุ้นเคย เช่น แบบทดสอบ และ อักษรไขว้ นอกจากนี้ยังมีเกมสไตล์อาเขต เช่น เขาวงกต และ เครื่องบิน และมีเครื่องมือจัดการห้องเรียน เช่น แผนการจัดที่นั่งหากต้องการสร้างกิจกรรมใหม่ ให้เริ่มด้วยการเลือกแม่แบบ แล้วป้อนเนื้อหา เป็นเรื่องง่ายที่จะสามารถสร้างกิจกรรมแบบโต้ตอบอย่างเต็มที่ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
       3. การสลับแม่แบบ เมื่อสร้างกิจกรรมแล้ว สามารถสลับไปยังแม่แบบอื่นได้ด้วยคลิกเดียว ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาและยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างความแตกต่างและการตอกย้ำความรู้ ตัวอย่างเช่น ถ้าสร้างกิจกรรม จับคู่ ตามชื่อของรูปร่าง ก็สามารถเปลี่ยนเป็น อักษรไขว้ ที่มีชื่อรูปร่างเดียวกันในลักษณะเดียวกัน สามารถเปลี่ยนทรัพยากรเป็น แบบทดสอบ หรือ การค้นหาคำ และอื่น ๆ อีกมากมาย
       4. แก้ไขกิจกรรมใด ๆไม่จำเป็นต้องพึ่งกิจกรรมที่ทำไว้ล่วงหน้า หากพบว่ากิจกรรมหนึ่งไม่ค่อยเหมาะ ก็สามารถปรับแต่งสื่อการสอนให้เหมาะกับชั้นเรียนและสไตล์การสอนได้
5. ธีมและตัวเลือก สามารถนำเสนอการโต้ตอบได้ในหลายธีม แต่ละธีมจะเปลี่ยนรูปลักษณ์และความรู้สึกด้วยกราฟิก แบบอักษร และเสียงที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังจะได้พบกับตัวเลือกเพิ่มเติมในการตั้งเวลาหรือเปลี่ยนการเล่นเกมเนื้อหาพิมพ์ได้มีตัวเลือกเช่นกัน ตัวอย่างเช่นสามารถเปลี่ยนแบบอักษรหรือพิมพ์หลายสำเนาต่อหนึ่งหน้า
       6. งานมอบหมายสำหรับผู้เรียนกิจกรรม Wordwall สามารถใช้เป็นงานมอบหมายที่ผู้เรียนทำเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้สอนกำหนดงานมอบหมาย ผู้เรียนจะถูกนำไปยังกิจกรรมนั้นโดยไม่ไปหน้ากิจกรรมหลักก่อนสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในชั้นเรียนที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของตัวเองหรือเป็นวิธีการตั้งค่าการบ้าน ผลงานของผู้เรียนแต่ละคนถูกบันทึกและทำให้ผู้สอนเห็น
       7. การแชร์กับผู้สอนกิจกรรมใด ๆ ที่ผู้สอนสร้างสามารถทำให้เป็นสาธารณะ ซึ่งช่วยให้สามารถแชร์ลิงก์หน้ากิจกรรมผ่านทางอีเมล โซเชียลมีเดียหรือวิธีการอื่น ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนคนอื่นสามารถนำไป เล่นและพัฒนาการสอนจากกิจกรรมนั้นได้ หรือต้องการให้กิจกรรมเป็นส่วนตัว ซึ่งหมายความว่าผู้สอนคนเดียวสามารถเข้าถึงได้
       8. การฝังบนเว็บไซต์ กิจกรรม Wordwall สามารถวางไว้บนเว็บไซต์อื่นโดยใช้ตัวอย่างโค้ด HTML ซึ่งทำงานในลักษณะเดียวกับฟีเจอร์ฝังวิดีโอที่พบบน YouTube หรือ Vimeo ทำให้กิจกรรมที่เล่นบนเว็บไซต์ได้


ขั้นตอนการใช้งาน wordwall.net
       การใช้งาน wordwall.net เพื่อสร้างเกมการเรียนการสอนสามารถใช้งานได้โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
       1. เข้าเว็บไซต์ https://wordwall.net/th เลือกเข้าสู่ระบบ (หรือสมัครใช้งานในกรณีไม่มีบัญชี) เมนูการเข้าสู่ระบบ หรือสมัครการใช้งานจะอยู่มุมบนขวามือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หากสมัครการใช้งานใหม่แนะนำให้ใช้บัญชีของ Google เพราะ ง่าย สะดวกในการสร้าง  ดังภาพที่ 1


ภาพที่ 1 การเลือกเข้าสู่ระบบ หรือสมัครใช้งาน

       2. คลิกสร้างกิจกรรม หลังจากสมัครใช้งาน หรือเข้าสู่ระบบแล้ว จะเข้าสู่เมนูกิจกรรมของฉัน สามารถคลิกสร้างกิจกรรมได้ดังภาพที่ 2


ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าเมนูสร้างกิจกรรม

       3. เลือกรูปแบบของเกมที่ต้องการ เมื่อสมัครเข้ามาจะพบกับความน่าตื่นตาตื่นใจ เพราะมีรูปแบบของสื่อที่จะสร้างไว้รอมากมาย มีทั้งแบบข้อสอบหรือแบบทดสอบ จับคู่ ถูกผิด เป็นต้น สำหรับการสร้างก็สามารถสร้างได้ง่ายมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ยังสามารถตั้งเวลาในการทำแบบทดสอบหรือเกม ตลอดจนการปิดรับคำตอบ ดังภาพที่ 3ภาพที่ 3 เมนูหน้าเลือกแม่แบบของเกม

       4. กรอกข้อมูลคำถามให้ถูกต้องตามลักษณะของรูปแบบของเกมที่เลือก ซึ่งแต่ละรูปแบบของเกมจะมีรูปแบบการกรอกรายละเอียดคำถามคำตอบไม่เหมือนกัน ผู้สอนสามารถใส่ชื่อกิจกรรม ออกแบบข้อคำถามและข้อคำตอบได้ด้วยตนเองตามเนื้อหาของบทเรียนที่สอน โดยในที่นี้จะขอยกตัวอย่างของการกรอกข้อมูลเกมในตัวอย่างเป็นเกมจับคู่ Match up ดังภาพที่ 4


ภาพที่ 4 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลเกมจับคู่


       5. จากนั้นจะได้เกมที่ต้องการ ผู้สอนสามารถทดสอบเกมได้โดยการกดเริ่มจะเข้าสู่เกม ซึ่งจะเหมือนกับที่ผู้เรียนเข้าเล่น ดังภาพที่ 5 


ภาพที่ 5 ตัวอย่างเกมจับคู่ Unit 1 Who’s that


หากต้องการแก้ไขสามารถเลือกเมนูกิจกรรมของฉัน และคลิกที่แก้ไขเนื้อหา เพื่อเริ่มแก้ไขได้ตามต้องการ ดังภาพที่ 6


ภาพที่ 6 ตัวอย่างการแก้ไขเนื้อหา

6. การแชร์ให้ผู้เรียน สามารถแชร์ให้กับผู้เรียนได้โดยคลิกที่แชร์ จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างให้เลือกว่าต้องการแชร์ข้อมูลกับใคร ดังภาพที่ 7 ,8

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการแชร์ข้อมูลให้ผู้เรียน 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างการแชร์ข้อมูลให้ผู้เรียนเลือกกลุ่มที่ต้องการแชร์

ต่อจากนั้นถ้าต้องการกำหนดงานที่มอบหมาย จะมีเมนูการตั้งค่า การกำหนดงานมอบหมาย ให้ตั้งค่าตามที่ต้องการแล้วกด เริ่ม ดังภาพที่ 9 ,10

ภาพที่ 9 ตั้งค่ากำหนดงานมอบหมาย


ภาพที่ 10 หน้าต่างการตั้งค่างานมอบหมาย

หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแสดงลิงค์ที่สามารถส่งมอบให้ผู้เรียน ดังภาพที่ 11 และให้ผู้เรียนคลิกเพื่อเล่นเกมได้เลย

ภาพที่ 11 หน้าต่างแสดงลิงค์ที่สามารถส่งมอบให้ผู้เรียน

สรุป
       wordwall.net เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยสร้างเกมการสอนออนไลน์ง่ายๆ เหมาะสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้เรียนสนใจ และเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น อีกทั้งมีรูปแบบเกมที่หลายหลาย ได้แก่ เกมจับคู่  เกมคำศัพท์  เปิดกล่อง เกมตอบคำถาม อักษรไขว้ แบบทดสอบ ฯลฯ ซึ่งสามารถสลับรูปแบบการเล่นได้ การสร้างเกมมีเมนูภาษาไทยและรองรับโจทย์เป็นภาษาไทยอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเป็น PDF ได้ ซึ่งผู้เรียนสามารถสั่งพิมพ์ออกมาอ่านและทบทวนก่อนสอบได้ หรือผู้สอนจะนำไปใช้เป็นการทดสอบเก็บคะแนนหรือการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

อ้างอิง
       1. ภาสกร เรืองรอง, กิ่งกมล ศิริประเสริฐ. การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันกับรูปแบบการเรียนออนไลน์. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อนวัตกรรมและการศึกษาเชิงสร้างสรรค์[อินเตอร์เน็ต]. 2563. [เข้าถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564]; 3:65-78. เข้าถึงได้จาก:  เข้าถึงได้จาก: http://ejournals.swu.ac.th/index.php/cemt/issue/view/1174
       2. เพ็ญวดี  โรจน์เรืองนนท์, การสร้างเกมการเรียนการสอนง่ายๆจากเว็บไซต์ wordwall.net.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
       3. wordwall.net [Internet]. United Kingdom: wordwall create better lessons quicker. [cited 2021 Feb 27]. Available from: https://wordwall.net/features

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด