หน้าแรกportfolios21 มิถุนายน 2561 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะศึกษาดูงานผู้บริหาร...

21 มิถุนายน 2561 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะศึกษาดูงานผู้บริหาร Thailand 4.0 รุ่นที่ 3

21 มิถุนายน 2561 นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ให้การต้อนรับ นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมคณะศึกษาดูงานหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : การวางแผนสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3 ที่ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดไร่ขิง ที่มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด