หน้าแรกportfoliosวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education...

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะศึกษาดูงานผู้บริหาร Thailand 4.0 รุ่นที่ 4

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะศึกษาดูงานผู้บริหาร Thailand 4.0 รุ่นที่ 4

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด