หน้าแรกอบรมออนไลน์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2"

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2”

รายละเอียดโครงการ -> # ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร!! ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2

# สำหรับเงื่อนไขในการรับเกียรติบัตรหลังอบรมทางออนไลน์ ขอเน้นย้ำกติกา 3 ข้อ คือ
1. ต้องสมัครสมาชิก และคลิกเลือกลงทะเบียนเขาอบรม ในแต่ละหลักสูตรที่สนใจ ลงทะเบียนทีนี่
2. เข้าอบรม ด้วยเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนเท่านั้น
3. หลังอบรม ต้องประเมินผลการอบรมทุกครั้ง
* ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมตั้งแต่ 8 หลักสูตรขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรพิเศษ “บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ” เพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด