หน้าแรกอบรมออนไลน์ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร!! ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2

ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร!! ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2

ขอเชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เฟส 2

ตัวอย่างเกียรติบัตร

หลักสูตรการอบรม จำนวน 10 หลักสูตร ดังนี้

ตลาดที่ 1  “คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน”
พฤหัสบดี 3 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น.
พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) 
ปราชญ์ร่วมสมัย นักคิดนักเขียนคนสำคัญของชาติไทย

ตลาดที่ 2  “การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย”
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565  09.00 – 12.00 น.
ดร.ยอง ซอก ชเว (โค้ชเช)
เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ 
(น้องเทนนิส จอมเตะสาวเจ้าของเหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2020)
วิทยากรกิตติมศักดิ์ อธิบดีกรมพลศึกษา 
(นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์)

ตลาดที่ 3  “เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต”
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565  09.00 – 12.00 น.
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และคณะจากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2. ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์  
ผศ.ดร.พรพิมล ศุขะวาที รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด  เรียนรู้โลกเสมือนทางการศึกษา

ตลาดที่ 4  “ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน”
พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565  09.00 – 12.00 น.
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
พระราชาคณะชั้นราช นักเทศน์
และนักสังคมสงเคราะห์ชาวนนทบุรี
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนแก้ว

ตลาดที่ 5 “คุณค่าทางวัฒนธรรม ในความงดงามของชีวิต”
อังคารที่ 5 เมษายน 2565  13.00 – 16.30 น.
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กวีรางวัลซีไรต์  
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ประจำปีพุทธศักราช 2536

หลักสูตรที่ 6  “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน”
อังคาร 19 เมษายน 2565  09.00 – 12.00 น.
น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง “สามน้า”
นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (น้าโย่ง)
นายจำนงค์ ปิยะโชติ (น้านงค์)
นายพวง แก้วประเสริฐ (น้าพวง)

หลักสูตรที่ 7  “สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์”
เสาร์ 23 เมษายน 2565 09.00- 16.30 น.
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ : ผู้อำนวยการ สสวท.
ดร.พรชัย อินทร์ฉาย :​ รองผู้อำนวยการ สสวท.
ดร.เขมวดี พงศานนท์ : ​ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู
ดร.อลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม : ผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์มัธยม
อาจารย์ ฤทัย เพลงวัฒนา :​ ผู้อำนวยการสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก และคณะ นักวิชาการ สสวท.

หลักสูตรที่ 8  “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์”
อังคาร 26 เมษายน 2565  09.00 – 12.00 น.
นางธมลวรรณ สุดใจ (คุณครูมัดซี นาบอน)
นางสาวจีรภัทร์ สุกางโฮง (คุณครูนกเล็ก)
และ นายชินวุฒิ รัชตะนาวิน (คุณครูชิน)

หลักสูตรที่ 9  “หลักการปฏิบัติราชการ”
ตลาดที่ 9 ศุกร์ 29 เมษายน 2565  13.00 – 16.30 น.
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม (ราชบัณฑิตสยาม)

หลักสูตรที่ 10  Active Learning
พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 09.00 – 12.00 น.
Mr.Andrew Biggs (คุณแอนดรูว์ บิ๊กส์)
Mr.Edelmiro Domingo Jr. (คุณเอ็ดดี้)
& Mr.Isaiah Azulai (คุณลี)
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

การลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  ปิดระบบลงทะเบียน 2 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.
โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://moemarket.moe.go.th

เกียรติบัตร
เมื่อผ่านการประเมินผลการอบรม จะได้รับเกียรติบัตรผ่านระบบ online
หากผ่านการอบรมครบทุกหลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตรเป็นต้นแบบผู้รักการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับหลักสูตรที่ 7 จะได้รับเกียรติบัตรเพิ่มเติม จาก สสวท.

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด