หน้าแรกข่าวสอบข้าราชการครูเว็บไซต์ # ตรวจสอบคะแนนการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

เว็บไซต์ # ตรวจสอบคะแนนการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565 สพฐ. รอบทั่วไป และได้มีกำหนดการ การ สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ปี 2564 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว5592 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งได้มีกำหนดการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 ไปแล้วนั้น

หลังจากที่ กศจ.และ อ.ก.ค.ส. สศศ. ประเมินการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา พร้อมทั้งประกาศผลสอบแข่งขัน เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2564 สังกัดสพฐ. สอบปี 2565 ได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด