หน้าแรกportfolios21 มีนาคม 2561 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะศึกษาดูงานหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา...

21 มีนาคม 2561 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะศึกษาดูงานหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : การวางแผนสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1

21 มีนาคม 2561 นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)ให้การต้อนรับ นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

ให้เกียรติมาเยี่ยมชมคณะศึกษาดูงานหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : การวางแผนสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1 ที่ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดไร่ขิงมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด