หน้าแรกportfolios13 ก.พ. 2562 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะศึกษาดูงานผู้บริหาร...

13 ก.พ. 2562 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะศึกษาดูงานผู้บริหาร Thailand 4.0 รุ่นที่ 9

13 ก.พ. 2562 นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 9 ที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัฒตกรรม 4.0 ที่บูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด