หน้าแรกportfolios17 กันยายน 2562 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะผู้บริหารสถานศึกษา...

17 กันยายน 2562 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นศ.2 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 17 กันยายน 2562 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ. สพป นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผอ.โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) และคณะครู นักเรียน

ให้การต้อนรับ ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รวมถึงคณะผู้บริหารในเขตพื้นที่ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

พร้อมบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ,STEM ,4H และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) เพื่อการร่วมมือกันพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของเขตพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนของทั้งสองเขตพื้นที่การศึกษา

กราบขอบพระคุณท่าน ผอ. สกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียงวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) ที่เมตตาให้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด